Jouw Sex
Voorwaarden

  1. Het maken van een eigen website op Jouwescort.nl is gratis.
  2. Elke website dient binnen een redelijke termijn te worden voorzien van passende inhoud.
  3. Het is niet toegestaan je website te verhuren, verkopen of over te dragen aan derden.
  4. Jouwescort.nl is te allen tijde gerechtigd om jouw website, zonder opgaaf van reden, te weigeren, bewerken, censureren of te verwijderen.
  5. Het is niet toegestaan om een domeinnamen te reserveren door deze enkel en alleen te registreren.
  6. Websitenaam en inhoud mogen geen dicriminerende of racisitische teksten bevatten.
  7. Het is niet toegestaan om Jouwescort.nl te gebruiken voor spam.
  8. De inhoud van je website dient aan de nederlandse wetgeving te voldoen.
  9. Jouwescort.nl is op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die jij met een derde partij bent aangegaan.